Nezařazené

Doporučíte mi knihu o permakultuře?

oporučíme Vám knihu Permakultura – Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti od Davida Holmgrena, spolutvůrce konceptu permakultury. Knihu si můžete vypůjčit v naší knihovně.

Povede cyklostezka ve směru na Železné dál?

Cyklostezka dále pokračovat nebude, nynější trasa je Tišnov-Limova-Železné, zatím je bohužel od Limovy do Železného polní cestou, ale pro cyklo ideální.

Lze přemístit raky na jiné místo?

Všechny naše druhy raků jsou zákonem č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou 395/1992 Sb. chráněny, takže jakýkoliv negativní zásah do jejich přirozeného vývoje je porušením zákona, které je trestné. Pokud raci rybník spontánně obývají, je pro ně vhodný a není důvod je kamkoliv přemísťovat. Pokud by měl být v rybníce prováděn jakýkoliv stavební zásah, jako je oprava výpustního zařízení, odbahnění a podobně, je nutno požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.

Lesní mravenci na zahradě – jak je přemístit?

Odsun mravenišť je v principu možný, ale není to zvlášť jednoduché. Odsuny se dělají v dubnu či květnu, podle vývoje počasí. Je třeba, aby si zadavatel vyřídil výjimku ze zákona 114/92, která je k odsunu u lesních mravenců nezbytná. Výjimku musí udělit Odbor ŽP krajského úřadu. Je třeba ještě před žádostí mít jasno v důvodech odsunu a v tom, kam mraveniště půjde. Náhradní stanoviště by mělo mít charakter co nejpodobnější původnímu (expozice, světlost, vlhkost, dřeviny...nejlépe lesní okraj). Je třeba mít souhlas vlastníka pozemku, kam by mraveniště mělo jít.

Co způsobuje vodní květ?

Vodní květy sinic se vytváří procesem eutrofizace, kterou způsobuje znečištění povrchových vod živinami, především dusíku a fosforu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Nezařazené