homework help for social studies custom resume writing 1st person write an essay.com writing professional bio business plan writers columbus ohio writing mba papers

Lze přemístit raky na jiné místo?

Všechny naše druhy raků jsou zákonem č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou 395/1992 Sb. chráněny, takže jakýkoliv negativní zásah do jejich přirozeného vývoje je porušením zákona, které je trestné. Pokud raci rybník spontánně obývají, je pro ně vhodný a není důvod je kamkoliv přemísťovat. Pokud by měl být v rybníce prováděn jakýkoliv stavební zásah, jako je oprava výpustního zařízení, odbahnění a podobně, je nutno požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Té by mělo předcházet biologické hodnocení záměru, které stanoví, jak minimalizovat negativní dopad na populaci, navrhne transfer a upřesní podmínky, za kterých je možné zásah realizovat.

Kategorie: