Lze přemístit raky na jiné místo?

Všechny naše druhy raků jsou zákonem č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou 395/1992 Sb. chráněny, takže jakýkoliv negativní zásah do jejich přirozeného vývoje je porušením zákona, které je trestné. Pokud raci rybník spontánně obývají, je pro ně vhodný a není důvod je kamkoliv přemísťovat. Pokud by měl být v rybníce prováděn jakýkoliv stavební zásah, jako je oprava výpustního zařízení, odbahnění a podobně, je nutno požádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Té by mělo předcházet biologické hodnocení záměru, které stanoví, jak minimalizovat negativní dopad na populaci, navrhne transfer a upřesní podmínky, za kterých je možné zásah realizovat.

Kategorie: