90 day business plan for interview koodo business plans persuasive essay on loneliness homework help linear equations middle school lab report format freud three essays theory sexuality online buying essay papers online coursework service uk nmsu admissions essay best professional resume writing services dubai

Ekologicky významné krajinné prvky na Tišnovsku

Vážení příznivci přírody,

představujeme vám web uceleného přehedu registrovaných ekologicky významných krajinných prvků na Tišnovsku.

Ekologicky významný krajinný prvek (EVKP) je taková část krajiny, která zabezpečuje ekologickou stabilitu krajiny a současně nepřesahuje svojí rozlohou 10 ha. Je tvořen přírodě blízkými ekosystémy, které udržují přírodní rovnováhu. Mezi EVKP lze zařadit např. zbytek bukového lesa uprostřed smrkových monokultur, remízek uprostřed polí apod.

Zařazené ekologicky významné krajinné prvky jsou členěny dle katastrálních území obcí, ve kterých se nacházejí. Každý EVKP je charakterizován stručným popisem a jeho významem pro okolní krajinu. Některé texty jsou doplněny fotografiemi.

Jednotlivá EVKP můžete listovat dle katastrálních území (menu vlevo), ve jmenném seznamu nebo na interaktivní mapě.