proposal and dissertation help write professional writing paper research proposal examples topics homeworkers jobs essay writing for you dr barnardo homework help art comparison essays writing phd thesis conclusions great expectations essay help

Periodika

Sedmá generace

Periodikum Sedmá generaceSpolečensko-ekologický časopis Sedmá generace vydává Hnutí DUHA již od roku 1991. Hlavním cílem všech, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, je vytvářet prostor pro debatu o moderní společnosti, sociálních a ekologických dopadech jejího vývoje i politických, hospodářských a kulturních souvislostech současných společenských trendů. www.sedmagenerace.cz

Ekolist

Periodikum EkolistMěsíčník o životním prostředí. Vychází 11x ročně (s výjimkou srpna) vždy začátkem měsíce. Je černobílý a má 24 stran formátu A4. Vydává jej občanské sdružení BEZK. www.ekolist.cz

Veronica

Periodikum VeronicaMapuje tradiční i současný vztah člověka k přírodě a krajině. Milovníkům přírody poskytujeme aktuální informace o jejím stavu, včetně zajímavostí ze života rostlin, živočichů i tzv. neživé přírody. Poskytujeme základní informace o vývoji i současném stavu hospodaření v krajině. www.veronica.cz