Periodika

Sedmá generace

Periodikum Sedmá generaceSpolečensko-ekologický časopis Sedmá generace vydává Hnutí DUHA již od roku 1991. Hlavním cílem všech, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, je vytvářet prostor pro debatu o moderní společnosti, sociálních a ekologických dopadech jejího vývoje i politických, hospodářských a kulturních souvislostech současných společenských trendů. www.sedmagenerace.cz

Ekolist

Periodikum EkolistMěsíčník o životním prostředí. Vychází 11x ročně (s výjimkou srpna) vždy začátkem měsíce. Je černobílý a má 24 stran formátu A4. Vydává jej občanské sdružení BEZK. www.ekolist.cz

Veronica

Periodikum VeronicaMapuje tradiční i současný vztah člověka k přírodě a krajině. Milovníkům přírody poskytujeme aktuální informace o jejím stavu, včetně zajímavostí ze života rostlin, živočichů i tzv. neživé přírody. Poskytujeme základní informace o vývoji i současném stavu hospodaření v krajině. www.veronica.cz