business plan outline restaurant buying essay research paper on obesity essay you can buy master thesis ntnu distinctively visual essay maestro dhl training and development dissertation do my boyfriends homework letter of assignment homework help fractions percentages

Seznam knih

Autor Název Vydavatelství Místo P.v. Rok
Alber, G. Ochrana klimatu v českých obcích Nadace Heinricha Bölla Praha 1 1996
Burešová, K. Nápady pro mrňata a škvrňata Chaloupky Kněžice 2 2003
Černý, P. Budeme je žalovat? Právní možnosti ochrany životního prostředí a lidských práv EPS Brno 2 2000
Černý, P., Doucha, P. Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb EPS Brno 1 1999
Drápalová, J., Nawrath, M., Rosenmayer, T. Vezměte svůj kraj do svých rukou. Občanský průvodce veřejnou správou Jihomoravského kraje ČSOP, Regionální sdružení v Brně Brno 1 2002
Dvorská, Z. První pomoc ježkům ČSOP Praha 2 1995
Fic, K., Zacpal,J. Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří Bethania Tišnov 1 1999
Fuchs, F. Přelet nad hypermarketovým hnízdem. Deset let budování hypermarketů v ČR Nesehnutí Brno 1 2005
Gehl, J. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství Nadace Partnerství Brno 1 2000
Gregorová, B. Řez dřevin ve městě a v krajině AOPK Praha ? 2000
Holmgren, D. Permakultura. Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti PermaLot Svojanov 1 2006
Izbická, H. Zelené finance. Financování neziskové sektoru – sport pro profesionály aneb Jak získat peníze na uskutečnění našich ekologických snů Asociace Brontosaura Praha ? 1994
Jech, K., Dlouhý, J. Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií MZV ČR Praha ? 2000
Kalvová, J., Moldan, B. Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů Karolinum Praha 1 1995
Keller, J. Abeceda prosperity Doplněk Brno 1 1997
Klevcov, P., Řezníček, V., Sus, J., Tetera, V. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou 1 1999
Kohák, E. Zelená svatozář SLON Praha 3 2002
Kolařík, J. Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I. ČSOP Vlašim Vlašim 2 2003
Kolektiv Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů Rezekvítek Brno ? 2001
Kolektiv Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů Rezekvítek Brno ? 1997
Kolektiv Parky pro život: akce pro chráněná území v Evropě MŽP Praha ? 1994
Kolektiv Letní škola alternativ v ekonomii. Sborník ze semináře O.s. Horní mlýn Křtiny ? 2004
Kolektiv Mozaika budoucnosti. Sborník studentské konference Dobromysl České Budějovice 1 1995
Lacinová, L. 14x o ekológii ZO č.1 SZOPK Bratislava ? 1993
Louška, J. Neboj se, jdi do toho! Malá příručka o odpadech a jejich likvidaci ČSOP Praha ? ?
Máchal, A. Malý ekologický a environmentální slovníček Rezekvítek Brno 4 2006
Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou Rezekvítek Brno ? 2000
Máchal, A., Vlašín, M. Desatero domácí ekologie Ekocentrum Brno Brno 1 ?
Máchal, A., Vlašín, M., Smolíková, D. Desatero domácí ekologie Rezekvítek Brno ? (roz.) 2000
Matějka, L. A kol. Efektivní účast v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí Arnika Praha 1 2006
Meadowsová, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. Překročení mezí Argo Praha 1 1995
Metzl, J., Košulič, M. 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem FSC Brno 2 2006
Míchal, I. Ekologická stabilita Veronica Brno 2 1994
Mikátová, B., Roth, P., Vlašín, M. Ochrana plazů MŽP Praha 1 1995
Mikátová, B., Vlašín, M. Ochrana obojživelníků ČSOP Brno 1 2002
Moldan, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje Karolinum Praha 1 2001
Moravec, J. ČSOP 25 let činnosti ÚVR ČSOP Praha 1 2004
Naess, A. Ekologie, pospolitost a životní styl Abies Tulčík 1 1994
Pelíšek, A. Lidé od Temelína Ekologicko- energetické fórum České Budějovice 1 1999
Pokorná, Z. Ježci ČSOP Brno 1 2005
Ponížilová -Juříčková, B. Lesní čarování III Rezekvítek Brno 1 2001
Ponížilová -Juříčková, B. Lesní čarování I Rezekvítek Brno 2 2004
Ponížilová -Juříčková, B. Lesní čarování II Rezekvítek Brno 2 2002
Ponížilová, B. Sada obrázků Les Rezekvítek Brno ? 1999
Ponížilová, B. Lesní mimičarování aneb Lesní čarování pro nečtenáře Rezekvítek Brno 1 2004
Prokop, M. Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí EPS Brno ? ?
Robeš, M. Město, prostor, doprava. O rozdělení uličního prostoru a bezpečnosti dopravy z pohledu uživatele Český a slovenský dopravní klub Brno 1 2002
Robeš, M. Správné ceny v dopravě Český a slovenský dopravní klub Brno 1 1997
Růžička, J. Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR Dopravní klub ČSFR Praha 1 1992
Seed, J., Macyová, J., Flemingová, P., Naess, A. Myslet jako hora Abies Prešov 1 1993
Ševčík, J., Vermouzek, Z. Pták roku 2006 – Orel mořský ČSOP Praha ? 2006
Šmiták, J., Tichý, L. Ohrožené rostliny města Brna I.díl Rezekvítek Brno 1 1997
Šťastná, J. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu Česká televize Praha 1 2007
Šubrt, R. Tepelné izolace v otázkách a odpovědích BEN – Technická literatura Praha 1 2005
Tauš, Z. Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií (oblast jižní Morava) ČSOP Veverka Brno ? 2000
Tetera, V. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou 2 2003
Tichý, L. (editor) Rekultivace blízké přírodě ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Brno 1 2005
Tichý, L., Šmiták, L., Řepka, R. Ohrožené rostliny města Brna II.díl Rezekvítek Brno 1 1999
Tichý, L., Tichá, I. Barvy z rostlin. Kniha o přírodních barvivech a jejich využití Rezekvítek Brno 2 2005
Trnka, L. Pasivní dům – zkušenosti z Rakouska a české začátky Veronica Brno 1 2004
Uhříčková, A. Korálky III Ekocentrum Brno Brno 1 1997
Uhříčková, A. Z pohádky do zahrádky. Přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky Rezekvítek Brno ? 2002
Uhříčková, A., Malíková, Z. Kouzlo zapomenutého. Práce s přírodními materiály Rezekvítek Brno 2 2001
Unar, J., Unarová, J. Naše nejhojnější trávy. Nenápadné, ale významné Rezekvítek Brno ? 1998
Vašák, P., Rajchard, J. Pták roku 2004 – Rorýs obecný ČSOP Praha ? 2004
Vlašín, M., Málková, I. Ochrana netopýrů ČSOP Brno 1 2004
Vlašínová, H. Zdravá zahrada ERA Brno 1 2006
Zámečník, V. Pták roku 2005 – Skřivan polní ČSOP Praha ? 2005