Lesní mravenci na zahradě – jak je přemístit?

Odsun mravenišť je v principu možný, ale není to zvlášť jednoduché. Odsuny se dělají v dubnu či květnu, podle vývoje počasí. Je třeba, aby si zadavatel vyřídil výjimku ze zákona 114/92, která je k odsunu u lesních mravenců nezbytná. Výjimku musí udělit Odbor ŽP krajského úřadu. Je třeba ještě před žádostí mít jasno v důvodech odsunu a v tom, kam mraveniště půjde. Náhradní stanoviště by mělo mít charakter co nejpodobnější původnímu (expozice, světlost, vlhkost, dřeviny...nejlépe lesní okraj). Je třeba mít souhlas vlastníka pozemku, kam by mraveniště mělo jít. Jedná se o zvláště chráněné živočichy, takže bez výjimky je zásah do mraveniště nezákonný a samozřejmě hrozí pokuty. Otázka vlastního provedeni transferu se musí posoudit na místě. Je třeba zvážit, zda manuální práci odvedou žadatelé sami a bude tedy jen odborný dozor a nebo chtějí práci na klíč, což je samozřejmě dražší. Protože jde o náklady vyvolané investicí - stavbou, nese ze zákona náklady investor.

Kategorie: