Doporučíte mi knihu o permakultuře?

oporučíme Vám knihu Permakultura – Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti od Davida Holmgrena, spolutvůrce konceptu permakultury. Knihu si můžete vypůjčit v naší knihovně.

Kategorie: