Odpady, třídění

Jak ekologicky zlikvidovat použitý kuchyňský olej?

Olej z domácnosti je možné kompostovat. Do kompostu jej ovšem nelijeme v tekuté formě (může dojít ke kontaminaci půdy a podzemní vody), ale vkládáme vsáklý např. do pilin nebo kartonového papíru. Olej lze také odevzdat ve Sběrném dvoře města Tišnov na ulici Wágnerova 1543.

Dají se dále využít omnia víčka ze zavařovacích sklenic? Kam je mohu odevzdat?

Omnia víčka jsou z hliníku. V Tišnově je lze odevzdat v menším množství v Ekoporadně, větší množství pak ve Sběrném dvoře města Tišnov na ulici Wágnerova 1543.

Kontejnery na textil - kde končí co do nich vhodíme?

Odpověď Ing. Václava Drhlíka z MěÚ v Tišnově: Vhozené věci putují po vytřídění do zemí třetího světa, k průmyslovému zpracování, částečně i na charitu. Charitní sbírky také po přebrání požitelných věcí končí podobně, určitě není na vše odbyt u nás v republice.

Osobní poznámka: pokud dáte ošacení do kontejneru, lepší kusy určitě nekončí v průmyslovém zpracování, pokud chcete i přispět charitě na činnost - sbírky jsou pro ni myslím i zdrojem příjmů, je vhodné dát oblečení přímo charitě, pokud je v době, kdy se pro ni vybírá, máte na vyhození.

Jak naložit se smíšenými obaly, např. od polévek v sáčku, brambůrek apod.? Dají se recyklovat?

Obaly složené z více složek (různé vrstvy, nebo směs materiálů) se bohužel třídit nedají, musí se vyhodit do směsného odpadu. Je proto lepší se takových obalů vyvarovat.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Odpady, třídění