Do jakého kontejneru na tříděný odpad patří porcelán?

Porcelán nelze recyklovat, patří tedy do směsného odpadu.