Jak naložit se smíšenými obaly, např. od polévek v sáčku, brambůrek apod.? Dají se recyklovat?

Obaly složené z více složek (různé vrstvy, nebo směs materiálů) se bohužel třídit nedají, musí se vyhodit do směsného odpadu. Je proto lepší se takových obalů vyvarovat.