Jak ekologicky zlikvidovat použitý kuchyňský olej?

Olej z domácnosti je možné kompostovat. Do kompostu jej ovšem nelijeme v tekuté formě (může dojít ke kontaminaci půdy a podzemní vody), ale vkládáme vsáklý např. do pilin nebo kartonového papíru. Olej lze také odevzdat ve Sběrném dvoře města Tišnov na ulici Wágnerova 1543.