writing a response paper type of business plan free live online homework help chat pay to write essay starting at 10 essay about peace and order college experiences essay

Jak ekologicky zlikvidovat použitý kuchyňský olej?

Olej z domácnosti je možné kompostovat. Do kompostu jej ovšem nelijeme v tekuté formě (může dojít ke kontaminaci půdy a podzemní vody), ale vkládáme vsáklý např. do pilin nebo kartonového papíru. Olej lze také odevzdat ve Sběrném dvoře města Tišnov na ulici Wágnerova 1543.