dissertation abstracts internation i need help on my accounting homework research proposal examples topics how to write a college term paper dissertation writing assistance vocabulary term paper racism supporting statement for university examples of cover pages for research papers community service thesis statement online dissertation writers

Jak ekologicky zlikvidovat použitý kuchyňský olej?

Olej z domácnosti je možné kompostovat. Do kompostu jej ovšem nelijeme v tekuté formě (může dojít ke kontaminaci půdy a podzemní vody), ale vkládáme vsáklý např. do pilin nebo kartonového papíru. Olej lze také odevzdat ve Sběrném dvoře města Tišnov na ulici Wágnerova 1543.