Energie

Solární kolektory na rodinných domcích – finanční návratnost

Solární kolektory se ekonomicky příliš nevyplatí. Cca 6m2 kolektor (pro rodinu) stojí 30 000 Kč + 30 000 Kč zapojení, nádrž, čerpadla atd. Celkem tedy kolem 60 tisíc Kč. Kolektor ušetří za rok cca 2000 kWh = 6000 Kč, tj. návratnost je dlouhá, cca 12-15 let. Význam solárních kolektorů je spíše ve využití obnovitelného zdroje energie. Navíc od SFŽP lze využít dotaci až 50% na kolektor a jeho zapojení.

Co je to bioplynová stanice a jaké odpady se v ní zpracovávají?

BPS je zařízení k využití energetického potenciálu organických odpadů. Řízeným procesem fermentace biomasy se zde ze surovin (exkrementy hospodářských zvířat, zemědělské produkty a zemědělsko-průmyslové odpady apod.) vyrábí plyn s vysokou koncentrací metanu, díky čemuž je možné jej využívat k výrobě elektrické energie.

Proč je topení elektrickými přímotopy tak drahé?

Elektřina bývala v éře přímotopů na mnohem přijatelnější cenové úrovni, než je dnes, proto se elektrické přímotopy staly v minulosti hitem. Od té doby však postihl moderní energetiku výrazný pokrok z hlediska dostupnosti jiných technologií vytápění. Nastal tak „konkurenční boj“ mezi druhy zdrojů tepla. Nevýhodnost přímotopů úzce souvicí s její nelogičností. Toto vychází ze samotného principu výroby elektrické energie. Princip výroby elektrické energie ve velkých elektrárnách spočívá ve vytvoření tepla, které je transformováno na elektrickou energii.

Přihlásit se k odběru RSS - Energie