my homework is attached write a conclusion for an essay marketing management assignment write my biology research paper paper phd thesis us college diversity coordinator cover letter essay writing service houston

Energie

Solární kolektory na rodinných domcích – finanční návratnost

Solární kolektory se ekonomicky příliš nevyplatí. Cca 6m2 kolektor (pro rodinu) stojí 30 000 Kč + 30 000 Kč zapojení, nádrž, čerpadla atd. Celkem tedy kolem 60 tisíc Kč. Kolektor ušetří za rok cca 2000 kWh = 6000 Kč, tj. návratnost je dlouhá, cca 12-15 let. Význam solárních kolektorů je spíše ve využití obnovitelného zdroje energie. Navíc od SFŽP lze využít dotaci až 50% na kolektor a jeho zapojení.

Co je to bioplynová stanice a jaké odpady se v ní zpracovávají?

BPS je zařízení k využití energetického potenciálu organických odpadů. Řízeným procesem fermentace biomasy se zde ze surovin (exkrementy hospodářských zvířat, zemědělské produkty a zemědělsko-průmyslové odpady apod.) vyrábí plyn s vysokou koncentrací metanu, díky čemuž je možné jej využívat k výrobě elektrické energie.

Proč je topení elektrickými přímotopy tak drahé?

Elektřina bývala v éře přímotopů na mnohem přijatelnější cenové úrovni, než je dnes, proto se elektrické přímotopy staly v minulosti hitem. Od té doby však postihl moderní energetiku výrazný pokrok z hlediska dostupnosti jiných technologií vytápění. Nastal tak „konkurenční boj“ mezi druhy zdrojů tepla. Nevýhodnost přímotopů úzce souvicí s její nelogičností. Toto vychází ze samotného principu výroby elektrické energie. Princip výroby elektrické energie ve velkých elektrárnách spočívá ve vytvoření tepla, které je transformováno na elektrickou energii.

Přihlásit se k odběru RSS - Energie