Proč je topení elektrickými přímotopy tak drahé?

Elektřina bývala v éře přímotopů na mnohem přijatelnější cenové úrovni, než je dnes, proto se elektrické přímotopy staly v minulosti hitem. Od té doby však postihl moderní energetiku výrazný pokrok z hlediska dostupnosti jiných technologií vytápění. Nastal tak „konkurenční boj“ mezi druhy zdrojů tepla. Nevýhodnost přímotopů úzce souvicí s její nelogičností. Toto vychází ze samotného principu výroby elektrické energie. Princip výroby elektrické energie ve velkých elektrárnách spočívá ve vytvoření tepla, které je transformováno na elektrickou energii. Princip přímotopu je spotřebování elektrické energie na výrobu tepla. Topení elektrickou energií je tedy z tohoto úhlu pohledu kontraproduktivní a zřejmě z tohoto důvodu ve srovnání s jinými alternativami i dražší.

Kategorie: