Z kolika procent se podílí atomová energie na výrobě energie v ČR?

Téměř ze 40ti %.

Kategorie: