Co je to bioplynová stanice a jaké odpady se v ní zpracovávají?

BPS je zařízení k využití energetického potenciálu organických odpadů. Řízeným procesem fermentace biomasy se zde ze surovin (exkrementy hospodářských zvířat, zemědělské produkty a zemědělsko-průmyslové odpady apod.) vyrábí plyn s vysokou koncentrací metanu, díky čemuž je možné jej využívat k výrobě elektrické energie.

Kategorie: