dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements cheap papers for sale custom university admission essay howard help homework interactive online essay vs research paper containment in asia during the cold war how to write a reserch paper

Voda, praní, čištění, ČOV

Kontakt na zprostředkování exkurze do ČOV v Březině

Exkurzi jsme domlouvali s Ing. Jiřím Jelínkem, Vodárenská a. s. - kontakt: Vyhodnocování zkušebního provozu a technologie ČOV (tel: 545 53 22 44, 602 72 46 16, fax: 545 53 23 92, email: jelinek@vasbv.cz). Byla nutná písemná žádost.

Kde si mohu nechat provést analýzu vody ze studny?

Analýzu vody ze studny provádí např. firma Labtech , kontakty: Ing. Markéta Heřmanová (tel: + 420 511 11 07 32, mobil: +420 736 47 37 97, e-mail: markata.hermanova@labtech.eu), Jaroslav Šubert (tel: +420 511 11 07 33, mobil: +420 737 28 54 06, e-mail: jaroslav.subert@labtech.eu).Další možností je např. Vodárenská akciová společnost, kontakt: RNDr.

Kde lze koupit ekologičtější mycí prostředek?

Některé druhy prodává zdravá výživa v Tišnově Veronika (Ecover). Jinak se hodně kupují přes internet na stránkách nabízejících bio. V Brně v Husovicích - www.biosfera.cz . Informace o environmentálně příznivějším úklidu (včetně toho, jak se čistícím prostředkům vyhnout úplně) je možno najít v publikaci „Do čista“, která je k dispozici i v ekoporadně.

Kontakt na firmu či projektanta kořenových čistíren odpadních vod

Informace o kořenových čistírnách odpadních vod je možno získat v Centru Veronica Hostětín. Hostětínskou KČOV projektoval VH – ateliér,s.r.o., dodavatelem byl IMOS – Vodohospodářské stavby Zlín, s.r.o.

Domácí čistírny odpadních vod

Info k ČOV naleznete v článku „Žumpa, septik,domovní čistírna odpadních vod - pro a proti“. A v článku „Jak fungují ČOV – technologie“. Doporučuje kořenovou čističku, která je účinná, voda z ní může být dále využívána a vznikne tak příjemný vodní prvek. Pro čtyřčlennou rodinu stačí 16 m2. Septiky vodu nečistí a voda z nich je vždy problematická. Domácí čistírnu odpadních vod, což je zařízení v zemi tak 2x2x2 metry, např.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Voda, praní, čištění, ČOV