Voda, praní, čištění, ČOV

Kontakt na zprostředkování exkurze do ČOV v Březině

Exkurzi jsme domlouvali s Ing. Jiřím Jelínkem, Vodárenská a. s. - kontakt: Vyhodnocování zkušebního provozu a technologie ČOV (tel: 545 53 22 44, 602 72 46 16, fax: 545 53 23 92, email: jelinek@vasbv.cz). Byla nutná písemná žádost.

Kde si mohu nechat provést analýzu vody ze studny?

Analýzu vody ze studny provádí např. firma Labtech , kontakty: Ing. Markéta Heřmanová (tel: + 420 511 11 07 32, mobil: +420 736 47 37 97, e-mail: markata.hermanova@labtech.eu), Jaroslav Šubert (tel: +420 511 11 07 33, mobil: +420 737 28 54 06, e-mail: jaroslav.subert@labtech.eu).Další možností je např. Vodárenská akciová společnost, kontakt: RNDr.

Kde lze koupit ekologičtější mycí prostředek?

Některé druhy prodává zdravá výživa v Tišnově Veronika (Ecover). Jinak se hodně kupují přes internet na stránkách nabízejících bio. V Brně v Husovicích - www.biosfera.cz . Informace o environmentálně příznivějším úklidu (včetně toho, jak se čistícím prostředkům vyhnout úplně) je možno najít v publikaci „Do čista“, která je k dispozici i v ekoporadně.

Kontakt na firmu či projektanta kořenových čistíren odpadních vod

Informace o kořenových čistírnách odpadních vod je možno získat v Centru Veronica Hostětín. Hostětínskou KČOV projektoval VH – ateliér,s.r.o., dodavatelem byl IMOS – Vodohospodářské stavby Zlín, s.r.o.

Domácí čistírny odpadních vod

Info k ČOV naleznete v článku „Žumpa, septik,domovní čistírna odpadních vod - pro a proti“. A v článku „Jak fungují ČOV – technologie“. Doporučuje kořenovou čističku, která je účinná, voda z ní může být dále využívána a vznikne tak příjemný vodní prvek. Pro čtyřčlennou rodinu stačí 16 m2. Septiky vodu nečistí a voda z nich je vždy problematická. Domácí čistírnu odpadních vod, což je zařízení v zemi tak 2x2x2 metry, např.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Voda, praní, čištění, ČOV