Kontakt na zprostředkování exkurze do ČOV v Březině

Exkurzi jsme domlouvali s Ing. Jiřím Jelínkem, Vodárenská a. s. - kontakt: Vyhodnocování zkušebního provozu a technologie ČOV (tel: 545 53 22 44, 602 72 46 16, fax: 545 53 23 92, email: jelinek@vasbv.cz). Byla nutná písemná žádost.