Kontakt na firmu či projektanta kořenových čistíren odpadních vod

Informace o kořenových čistírnách odpadních vod je možno získat v Centru Veronica Hostětín. Hostětínskou KČOV projektoval VH – ateliér,s.r.o., dodavatelem byl IMOS – Vodohospodářské stavby Zlín, s.r.o.