Rýt – ano nebo ne?

Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. Existují různé pohledy zastánců tradičního a biologického pěstování. Po staletí se k obdělávání půdy využíval pluh a v zahradách se rylo na určitou hloubku. V současné době je smysl hlubokého zásahu zpochybňován novým pohledem na život v půdě. Půdní organismy citlivě reagují na změny v prostředí, jsou tedy po zásahu oslabeny. Zastánci tradičního zpracování půdy však namítají, že je hlubokým zásahem život v půdě dokonce posilován. Nelze tedy rozhodnout, jestli je rytí nutné nebo škodlivé. Můžeme říct, že není vždy nutné záhony na podzim zrýt, zvláště u lehčích, dobře provzdušněných půd (písčité půdy). Lehké a středně těžké půdy jsou spíše suché a teplé, proto je nejvhodnější je přes zimu ošetřit mulčovací vrstvou, která udrží teplo, sníží se odpařování vody a zlepší se půdní vlhkost. Naopak je vhodné přerýt těžkou jílovitou půdu, která trpí zamokřením a prochládáním.

Kategorie: