Nejbližší zpracovatelské místo na PET lahve a papír?

 

Co se týče papíru: firma Kontest, kde se papír předtřídí a lisuje do balíků a předává dále ke zpracování. Brněnské papírny s.p., Komenského 1036, 666 02 Předkláštěří.

PET: petkacz. Toto jsou nejbližší zpracovatelé, kde se zpracovávají i komodity z Tišnova.