literary research paper example ghostwriter vi creative writing short stories ideas write an essay my village what to write an argumentative essay on number walls homework help masters thesis prospectus phd thesis network security the holocaust research paper

Motorkáři mohou jezdit po polích a lesních cestách?

Ano, ale za určitých podmínek:

V lese:

  1. legálně je možné jet po zpevněné cestě, která spojuje nebo vede k zastavěné ploše
  2. legální je také jízda po nezpevněné cestě nebo průseku širším než 4 m
  3. nelegální pak jízda mimo cesty nebo v ochranném pásmu vodních zdrojů

Mimo les:

  1. polní cesty bez zákazu - legální
  2. pro ostatní pozemky mimo les (pole, louky, lomy atd.) platí - pokud zde není zákaz vjezdu, je jízda legální, ale v případě, že je způsobena škoda, má vlastník pozemku nárok na její náhradu

Více informací - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Kategorie: