Motorkáři mohou jezdit po polích a lesních cestách?

Ano, ale za určitých podmínek:

V lese:

  1. legálně je možné jet po zpevněné cestě, která spojuje nebo vede k zastavěné ploše
  2. legální je také jízda po nezpevněné cestě nebo průseku širším než 4 m
  3. nelegální pak jízda mimo cesty nebo v ochranném pásmu vodních zdrojů

Mimo les:

  1. polní cesty bez zákazu - legální
  2. pro ostatní pozemky mimo les (pole, louky, lomy atd.) platí - pokud zde není zákaz vjezdu, je jízda legální, ale v případě, že je způsobena škoda, má vlastník pozemku nárok na její náhradu

Více informací - Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

Kategorie: