Když jsem zavařovala mošt, převařila jsem jej a horký nalívala do pet flašek. Ty se tím teplem dost scvrkly: uvolňuje se tím z nich něco škodlivého do toho moštu?

Je známo, ze k výrobě PET se jako katalyzátor používá oxid antimonitý, který se také do nápojů v PET lahvích uvolňuje. Do horké tekutiny se samozřejmě může uvolňovat ve větším množství. Je také popsáno, že degradací PET může vznikat acetaldehyd, a to i v množství, které může znehodnotit tekutiny obsažené v obalu. Acetaldehyd je látka vznikající např. ve zralém ovoci. V lidském těle v vzniká jako meziprodukt při odbourávání alkoholu a způsobuje onu nevolnost, která je typickým projevem opilosti.