Kam s láhvemi od přípravků na nádobí apod.?

Lahve i jiné výrobky z plastů (kromě PVC) je od roku 2009 již možno ukládat do kontejnerů na tříděný odpad.