Jsou nějaké postihy za to, když se nekosí tráva na veřejně přístupném prostranství, např. u škol, na sídlištích apod., vzhledem k alergikům?

Žádná vyhláška k povinnosti sečení není. Sečení vychází z ochrany zemědělského půdního fondu, ale zde jde o to, aby se tráva posekala alespoň jednou za rok, aby plocha nezarostla náletovými dřevinami. Co se týče sousedských vztahů, např. že soused neseče a zde rostoucí traviny či plevel zaplevelují Váš udržovaný pozemek, to by se pravděpodobně dalo řešit přes občanský zákoník (přestupek). Pokud se ale plocha poseče min. 2-3× do roka a porost se seče před vysemeněním, tak na sousedovi nic nevymůžete.

Kategorie: