Jak zabránit plánovanému kácení stromu před panelákem, které prosazuje soused?

Než k samotnému kácení zeleně dojde, musí být zahájeno správní řízení. To je vedeno mezi účastníky řízení (což jsou úřady s jinými právnickými osobami a nebo občanské sdružení). Na popud občana nebo občanů může být zahájeno správní řízení, ale neznamená to, že se ten strom automaticky pokácí. Ve správním řízení musí být vydáno povolení k asanaci - tedy musí být povoleno rozhodnutím ke kácení. To vydává příslušný městský úřad zpravidla na základě rozhodnutí komise. Rozhodování se může účastnit i občanské sdružení, které o účast s předstihem požádá. Může to být tedy někdo z Českého svazu ochránců přírody nebo z jakéhokoliv jiného sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Tato komise se sejde na místě a celou záležitost posoudí. Pak vydá zmíněné rozhodnutí. Pokud je žadatelem fyzická osoba, žádost o kácení podává pouze je-li obvod kmene dřeviny větší než 80 cm. Tento obvod je nutno změřit ve výšce 1,3 m od paty kmene stromu. Pokud je obvod kmene dřeviny do 80 cm může být dřevina pokácena bez povolení. Jedná-li se o kácení křovin, mohou být tyto pokáceny bez povolení pokud nepřesahují plochu větší než 40 m2. Pokud je žadatelem právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, musí podat žádost o kácení dřevin a křovin v každém případě, bez ohledu na jejich rozměr a plochu. V konkrétním případě kácení na sídlišti pod Květnicí jde spíše o probírky přerostlých a vzájemně si stínících stromů. Jeden soused si navíc kácení legálně vynutit nemůže, musí mít souhlas ze schůze obyvatel domu.

Kategorie: