deforestation argumentative essay argumentative speech should everyone go to college essay phd thesis on transportation france homework time management term paper writing an admission essay 100 plus buy an essay for university homework help find percent savings masters thesis prospectus

Jak zabránit plánovanému kácení stromu před panelákem, které prosazuje soused?

Než k samotnému kácení zeleně dojde, musí být zahájeno správní řízení. To je vedeno mezi účastníky řízení (což jsou úřady s jinými právnickými osobami a nebo občanské sdružení). Na popud občana nebo občanů může být zahájeno správní řízení, ale neznamená to, že se ten strom automaticky pokácí. Ve správním řízení musí být vydáno povolení k asanaci - tedy musí být povoleno rozhodnutím ke kácení. To vydává příslušný městský úřad zpravidla na základě rozhodnutí komise. Rozhodování se může účastnit i občanské sdružení, které o účast s předstihem požádá. Může to být tedy někdo z Českého svazu ochránců přírody nebo z jakéhokoliv jiného sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. Tato komise se sejde na místě a celou záležitost posoudí. Pak vydá zmíněné rozhodnutí. Pokud je žadatelem fyzická osoba, žádost o kácení podává pouze je-li obvod kmene dřeviny větší než 80 cm. Tento obvod je nutno změřit ve výšce 1,3 m od paty kmene stromu. Pokud je obvod kmene dřeviny do 80 cm může být dřevina pokácena bez povolení. Jedná-li se o kácení křovin, mohou být tyto pokáceny bez povolení pokud nepřesahují plochu větší než 40 m2. Pokud je žadatelem právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, musí podat žádost o kácení dřevin a křovin v každém případě, bez ohledu na jejich rozměr a plochu. V konkrétním případě kácení na sídlišti pod Květnicí jde spíše o probírky přerostlých a vzájemně si stínících stromů. Jeden soused si navíc kácení legálně vynutit nemůže, musí mít souhlas ze schůze obyvatel domu.

Kategorie: