Jak pomoct stromu s ulomenou větví před zimou? Existují nějaké vitaminové prostředky pro stromy, kterými by se větev napustila?

Nejdůležitější je provést po odlomení zaříznutí a odborné ošetření rány, aby se rána co nejvíce zmenšila a omezil se tak následný průchod dřevokazným houbám. Zamazání rány někteří arboristi provádí, ale spíše nikoli, neexistuje žádná studie, která by potvrdila vhodnost zatírání ran. Co se týče výživy, tu přijímají kořeny. Jinak odlomení větve nějak výrazně strom neoslabí. Strom se bude snažit rychle vytvořit náhradní větvení v místě pod lomem, či pomocí okolního větvení.

Kategorie: