Jak ošetřovat stromy napadené rakovinou?

Rakovina postihuje většinu ovocných stromů, nejčastěji jabloně. Je způsobena patogenní houbou rážovkou rakovinovou (Nectria galligena), která ničí podkorní tkáně stromů, podněcuje růst novotvarů, které brání transportu vody a působí prosychání větví. Na větvích se v kůře vytvářejí velké otevřené rány se silnými vyvýšenými okraji. Menší větve rychle odumírají, větší přežívají i několik let.

Houbová infekce se dostává do větví nebo kmenu otevřenými ranami nebo místy poškozenými mrazem. Nejčastěji dochází k infekci na podzim, kdy patogen vniká do stromu čerstvými jizvami po opadu listů.

Větve napadené rakovinou je nutné neprodleně odstranit. Na podzim, když po prvních mrazech nebo po silném větru opadá většina listí, je možné stromy ošetřit postřikem hydroxidem měďnatým

Kategorie: