topics to write a argumentative essay on assignment and novation agreement do my boyfriends homework essay on romeo and juliet write my scholarship essay hire dissertation writing your research paper topics technology paper on media essays on success

Informace o možnostech finanční podpory na výsadbu lesa

Vznesli jsme dotaz na pana Stanislava Koukala z AOPK ČR, který je vedoucí střediska v Brně a dále na pana ing. Lubomíra Svobodu - lubomir.svoboda@szif.cz – ze státního zemědělského intervenčního fondu, ale bohužel nedošla žádná odpověď. Kroky nutné před výsadbou: Je nutné zažádat příslušný odbor životního prostředí o převod ZPF – zemědělského půdního fondu na LPF – lesní půdní fond. Zde to projednají a po schválení vydají povolení k zalesnění. Bez tohoto povolení nesmí být zalesňováno, jinak je porušován zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992. Doporučená literatura: Poleno Zdeněk: Příručka pro majitele lesa, Ministerstvo zemědělství; Šrámek V., Holečková J.: Hospodaření v malém lese, Ministerstvo zemědělství; Metzl J., Košulič M. st.: 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem.

Kategorie: