Existuje nějaké srovnání kotlů na dřevo podle účinnosti (kolik ohřejí vody)?

Výkon kotle a tím i množství "ohřáté vody" je dán mnoha parametry - kvalitou paliva (u dřeva zejména vlhkostí a množstvím těkavých látek), způsobem spalování, využitím tepla v kotli, tepelnými ztrátami spalinami, do okolního prostředí, komínovými zplodinami a v neposlední řadě také výkonem, na který je kotel provozován, popřípadě způsobem regulace. Z tohoto důvodu se obvykle jako jeden z parametrů kotle uvádí hodnota "účinnost při jmenovitém výkonu kotle", což však znamená, že pouze při tomto jednom konkrétním optimálním výkonu je určeno, jaká je procentuální využitelnost paliva. Při jakémkoliv jiném výkonu je pak tato účinnost jiná a u různých kotlů se liší.

Kategorie: