Bydlení

Zateplovaní domu ekologickými materiály a ekologické varianty vytápění domu

Pokud potřebujete odbornější konzultaci, požádejte např. panaRomana Šubrta, jehož knížku Tepelné izolace v otázkách a odpovědích máme i v poradně k zapůjčení. Rovněž doporučujeme stránku i-ekis, kde najdete spoustu zodpovězených dotazů. Můžeme doporučit i ekologickou poradnuVeronica a pana Michala Navrátila z firmy Rigi.

Existují nějaké dotace na zateplení rodinného domku a výměnu oken a dveří?

Je velmi pravděpodobné, že se začnou v průběhu roku 2009 poskytovat dotace na zateplování rodinných a bytových domů a výměnu oken. V současné době ale zatím nemáme blíže specifikující informace k dispozici. Jakmile bude tento záměr vyhlášen, veškeré potřebné informace budou zveřejněny na SFŽP. Prozatím je na stránkách SFŽP uveden následující text: Od dubna připravujeme spuštění programu Green Investment Scheme (GIS). Podmínky tohoto programu v oblasti obnovitelných zdrojů navážou na program vyhlášený do 31. 3.

Existuje nějaké srovnání kotlů na dřevo podle účinnosti (kolik ohřejí vody)?

Výkon kotle a tím i množství "ohřáté vody" je dán mnoha parametry - kvalitou paliva (u dřeva zejména vlhkostí a množstvím těkavých látek), způsobem spalování, využitím tepla v kotli, tepelnými ztrátami spalinami, do okolního prostředí, komínovými zplodinami a v neposlední řadě také výkonem, na který je kotel provozován, popřípadě způsobem regulace. Z tohoto důvodu se obvykle jako jeden z parametrů kotle uvádí hodnota "účinnost při jmenovitém výkonu kotle", což však znamená, že pouze při tomto jednom konkrétním optimálním výkonu je určeno, jaká je procentuální využitelnost paliva.

Ekologické bydlení – kontakt na stavební firmu

V okolí se ekologickým stavitelstvím zabývá asi nejvíce firma Rigi. Poradenstvím v oblasti ekologického stavitelství se intenzivně zabývá ekologická poradna Veronica na Panské ulici č. 9 v Brně.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Bydlení