Co je to přírodní zahrada a jaké jsou její hlavní zásady?

Přírodní zahrada je rozmanitá a tolerantní ke všem rostlinám a volně žijícím živočichům a hmyzu. Hlavními kritérii přírodních zahrad je nepoužívání pesticidů, lehce rozpustných minerálních hnojiv a rašeliny. Pokud toužíte po přírodní zahradě neměly by v ní chybět listnaté stromy, prvky přirozené louky, divoké porosty, květeny a kvetoucí trvalky (vše domácí druhy). Při obhospodařování přírodní zahrady se používá kompost, dešťová voda a mulčování.

Kategorie: