Seznam knih

Autor Název Vydavatelství Místo P.v. Rok
Alber, G. Ochrana klimatu v českých obcích Nadace Heinricha Bölla Praha 1 1996
Burešová, K. Nápady pro mrňata a škvrňata Chaloupky Kněžice 2 2003
Černý, P. Budeme je žalovat? Právní možnosti ochrany životního prostředí a lidských práv EPS Brno 2 2000
Černý, P., Doucha, P. Jak chránit životní prostředí při územním plánování a povolování staveb EPS Brno 1 1999
Drápalová, J., Nawrath, M., Rosenmayer, T. Vezměte svůj kraj do svých rukou. Občanský průvodce veřejnou správou Jihomoravského kraje ČSOP, Regionální sdružení v Brně Brno 1 2002
Dvorská, Z. První pomoc ježkům ČSOP Praha 2 1995
Fic, K., Zacpal,J. Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří Bethania Tišnov 1 1999
Fuchs, F. Přelet nad hypermarketovým hnízdem. Deset let budování hypermarketů v ČR Nesehnutí Brno 1 2005
Gehl, J. Život mezi budovami. Užívání veřejných prostranství Nadace Partnerství Brno 1 2000
Gregorová, B. Řez dřevin ve městě a v krajině AOPK Praha ? 2000
Holmgren, D. Permakultura. Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti PermaLot Svojanov 1 2006
Izbická, H. Zelené finance. Financování neziskové sektoru – sport pro profesionály aneb Jak získat peníze na uskutečnění našich ekologických snů Asociace Brontosaura Praha ? 1994
Jech, K., Dlouhý, J. Průvodce ochránce životního prostředí Evropskou unií MZV ČR Praha ? 2000
Kalvová, J., Moldan, B. Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů Karolinum Praha 1 1995
Keller, J. Abeceda prosperity Doplněk Brno 1 1997
Klevcov, P., Řezníček, V., Sus, J., Tetera, V. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou 1 1999
Kohák, E. Zelená svatozář SLON Praha 3 2002
Kolařík, J. Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I. ČSOP Vlašim Vlašim 2 2003
Kolektiv Klíč k určování půdních bezobratlých živočichů Rezekvítek Brno ? 2001
Kolektiv Klíč k určování sladkovodních bezobratlých živočichů Rezekvítek Brno ? 1997
Kolektiv Parky pro život: akce pro chráněná území v Evropě MŽP Praha ? 1994
Kolektiv Letní škola alternativ v ekonomii. Sborník ze semináře O.s. Horní mlýn Křtiny ? 2004
Kolektiv Mozaika budoucnosti. Sborník studentské konference Dobromysl České Budějovice 1 1995
Lacinová, L. 14x o ekológii ZO č.1 SZOPK Bratislava ? 1993
Louška, J. Neboj se, jdi do toho! Malá příručka o odpadech a jejich likvidaci ČSOP Praha ? ?
Máchal, A. Malý ekologický a environmentální slovníček Rezekvítek Brno 4 2006
Máchal, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou Rezekvítek Brno ? 2000
Máchal, A., Vlašín, M. Desatero domácí ekologie Ekocentrum Brno Brno 1 ?
Máchal, A., Vlašín, M., Smolíková, D. Desatero domácí ekologie Rezekvítek Brno ? (roz.) 2000
Matějka, L. A kol. Efektivní účast v procesu EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí Arnika Praha 1 2006
Meadowsová, D.H., Meadows, D.L., Randers, J. Překročení mezí Argo Praha 1 1995
Metzl, J., Košulič, M. 100 otázek a odpovědí k obhospodařování lesa přírodě blízkým způsobem FSC Brno 2 2006
Míchal, I. Ekologická stabilita Veronica Brno 2 1994
Mikátová, B., Roth, P., Vlašín, M. Ochrana plazů MŽP Praha 1 1995
Mikátová, B., Vlašín, M. Ochrana obojživelníků ČSOP Brno 1 2002
Moldan, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje Karolinum Praha 1 2001
Moravec, J. ČSOP 25 let činnosti ÚVR ČSOP Praha 1 2004
Naess, A. Ekologie, pospolitost a životní styl Abies Tulčík 1 1994
Pelíšek, A. Lidé od Temelína Ekologicko- energetické fórum České Budějovice 1 1999
Pokorná, Z. Ježci ČSOP Brno 1 2005
Ponížilová -Juříčková, B. Lesní čarování III Rezekvítek Brno 1 2001
Ponížilová -Juříčková, B. Lesní čarování I Rezekvítek Brno 2 2004
Ponížilová -Juříčková, B. Lesní čarování II Rezekvítek Brno 2 2002
Ponížilová, B. Sada obrázků Les Rezekvítek Brno ? 1999
Ponížilová, B. Lesní mimičarování aneb Lesní čarování pro nečtenáře Rezekvítek Brno 1 2004
Prokop, M. Účastenství v řízeních na ochranu životního prostředí EPS Brno ? ?
Robeš, M. Město, prostor, doprava. O rozdělení uličního prostoru a bezpečnosti dopravy z pohledu uživatele Český a slovenský dopravní klub Brno 1 2002
Robeš, M. Správné ceny v dopravě Český a slovenský dopravní klub Brno 1 1997
Růžička, J. Utopie nebo realita cyklistické dopravy v ČSFR Dopravní klub ČSFR Praha 1 1992
Seed, J., Macyová, J., Flemingová, P., Naess, A. Myslet jako hora Abies Prešov 1 1993
Ševčík, J., Vermouzek, Z. Pták roku 2006 – Orel mořský ČSOP Praha ? 2006
Šmiták, J., Tichý, L. Ohrožené rostliny města Brna I.díl Rezekvítek Brno 1 1997
Šťastná, J. Kam s nimi. Vše o třídění a recyklaci odpadu Česká televize Praha 1 2007
Šubrt, R. Tepelné izolace v otázkách a odpovědích BEN – Technická literatura Praha 1 2005
Tauš, Z. Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií (oblast jižní Morava) ČSOP Veverka Brno ? 2000
Tetera, V. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin ČSOP Bílé Karpaty Veselí nad Moravou 2 2003
Tichý, L. (editor) Rekultivace blízké přírodě ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády Brno 1 2005
Tichý, L., Šmiták, L., Řepka, R. Ohrožené rostliny města Brna II.díl Rezekvítek Brno 1 1999
Tichý, L., Tichá, I. Barvy z rostlin. Kniha o přírodních barvivech a jejich využití Rezekvítek Brno 2 2005
Trnka, L. Pasivní dům – zkušenosti z Rakouska a české začátky Veronica Brno 1 2004
Uhříčková, A. Korálky III Ekocentrum Brno Brno 1 1997
Uhříčková, A. Z pohádky do zahrádky. Přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky Rezekvítek Brno ? 2002
Uhříčková, A., Malíková, Z. Kouzlo zapomenutého. Práce s přírodními materiály Rezekvítek Brno 2 2001
Unar, J., Unarová, J. Naše nejhojnější trávy. Nenápadné, ale významné Rezekvítek Brno ? 1998
Vašák, P., Rajchard, J. Pták roku 2004 – Rorýs obecný ČSOP Praha ? 2004
Vlašín, M., Málková, I. Ochrana netopýrů ČSOP Brno 1 2004
Vlašínová, H. Zdravá zahrada ERA Brno 1 2006
Zámečník, V. Pták roku 2005 – Skřivan polní ČSOP Praha ? 2005