V domě mám vlaštovky, na západní stěně kolonii jiřiček a na severní, dostatečně vysokou stěnu, chci umístit hnízda rorýsům (každý rok nalétávají a hledají). Nebudou si navzájem s jiřičkami překážet?

Jiřičky a rorýsi si navzájem nekonkurují. Jiřičky staví hnízda, rorýsi obývají dutiny.

Kategorie: