write proposal phd thesis the inheritance in jane eyre looking for alibrandi changing perspective custom university admission essay howard distinctively visual essay maestro online professional resume writing services adelaide homework helper physics pdf stop texting and do your homework vine writing college papers for cash social science masters thesis

Je v ČR nějaký příklad města zohledňující regulaci velkoplošných prodejen už při územním plánování?

Velmi dobry pozitivní příklad, který zůstal bohužel v teoretické fázi je kupodivu Brno. Opravdu pouze teoreticky - v dokumenttu bývalého Útvaru hlavního architekta  (dnes Odbor územního plánování a rozvoje), který doporučuje regulaci nakupních center. Dale připojuji závěr části Nakupní centra z našeho materiálu k novému územnímu plánu Brna - možnosti se dají použít i u vás: Na základě negativních zkušeností s expanzí velkých nákupních center v ČR i zahraničí a s využitím pozitivních zkušeností s jejich regulací zemí západní Evropy, je vhodné se i u nás zaměřit na realizaci těchto opatření v územním plánu: - podpora obchodních aktivit dostupných pěší dopravou v centru města (princip „obchod jde za zákazníkem, ne naopak“); - moratorium na výstavbu nákupních center na zelené louce, využívání chátrajících staveb a ploch, tzv. brownfields; - vytipovat lokality vhodné k maloobchodní činnosti, a na ostatních zakázat umisťování nákupních center - koordinovat projektování ploch pro obchod minimálně na krajské úrovni - omezit a výrazně regulovat výstavbu obchodních komplexů s prodejní plochou větší než 1 500 m2 - při povolování nových staveb obchodních center posuzovat jejich vliv na strukturu maloobchodu v dané lokalitě; - neumožnit výstavbu velkých nákupních center v blízkosti komunikací pro dálkovou a tranzitní dopravu; - do rozhodovacích procesů na výstavbu nákupních center zapojit zástupce maloobchodníků, profesních komor i dotčené veřejnosti a jejich iniciativ.