Je v ČR nějaký příklad města zohledňující regulaci velkoplošných prodejen už při územním plánování?

Velmi dobry pozitivní příklad, který zůstal bohužel v teoretické fázi je kupodivu Brno. Opravdu pouze teoreticky - v dokumenttu bývalého Útvaru hlavního architekta  (dnes Odbor územního plánování a rozvoje), který doporučuje regulaci nakupních center. Dale připojuji závěr části Nakupní centra z našeho materiálu k novému územnímu plánu Brna - možnosti se dají použít i u vás: Na základě negativních zkušeností s expanzí velkých nákupních center v ČR i zahraničí a s využitím pozitivních zkušeností s jejich regulací zemí západní Evropy, je vhodné se i u nás zaměřit na realizaci těchto opatření v územním plánu: - podpora obchodních aktivit dostupných pěší dopravou v centru města (princip „obchod jde za zákazníkem, ne naopak“); - moratorium na výstavbu nákupních center na zelené louce, využívání chátrajících staveb a ploch, tzv. brownfields; - vytipovat lokality vhodné k maloobchodní činnosti, a na ostatních zakázat umisťování nákupních center - koordinovat projektování ploch pro obchod minimálně na krajské úrovni - omezit a výrazně regulovat výstavbu obchodních komplexů s prodejní plochou větší než 1 500 m2 - při povolování nových staveb obchodních center posuzovat jejich vliv na strukturu maloobchodu v dané lokalitě; - neumožnit výstavbu velkých nákupních center v blízkosti komunikací pro dálkovou a tranzitní dopravu; - do rozhodovacích procesů na výstavbu nákupních center zapojit zástupce maloobchodníků, profesních komor i dotčené veřejnosti a jejich iniciativ.