Jak přizpůsobit rekonstrukci střechy rorýsům, kteří pod ní hnízdí?

Rorýsi potřebují otvory vysoké 5 cm a široké 10 cm, stačí jeden mezi dvěma trámy. Je to myšlené tak, aby rorýsi mohli vlétnout do toho prostoru mezi pozednicí a střechou, kdyby tam žádný volný prostor nezůstal, bylo by to špatné. Konkrétní možnosti úprav mohou být následující: 

 1. Umístit mřížku dozadu, hlouběji, dál od začátku větracího otvoru. Dovnitř nebude nic padat, ale rorýsi na hnízdění budou mít prostoru dost. 
 2. Proti zatékání vody opatřit vletový otvor stříškou nebo šikmo dolů seříznutou trubkou (průměr dle průměru původního otvoru, min. 7-10 cm). Vnitřní povrch trubky (plastové) je potřeba zdrsnit (po hladkém povrchu se ptákům špatně leze), např. nalepením vrstvy písku, nebo jednoduše "poskákat" elektrickou vrtačkou (ale pozor, aby při tom nevznikly ostré okraje nebo škvíry a vlákna, do kterých by se ptáci mohli zamotat - po "poskákání" očistit pilníkem). 
 3. vletový (větrací) otvor není potřeba zakrývat cely, je možné jej zabezpečit proti zatékání vody "kolejničkou" (technický stavařský termín), která odvede vodu do rohu, ale ponechá podlouhlou vletovou štěrbinu po celé šířce větracího otvoru 
 4. místo zakrytých otvorů instalovat umělé budky. Prostudujte si podrobný návod.

Doporučená opatření při rekonstrukčních pracích:

1) Načasování rekonstrukčních prací:

 • Na hnízdištích rorýsů neprovádět žádné stavební úpravy v době rozmnožování rorýsů tj. od 20. dubna do 10.srpna.
 • Jsou-li již započaty práce na domě, kde rorýsi hnízdí, ponechat prostor minimálně 2-3 pater od horního okraje s ventilačními průduchy bez lešení a dostavět ho až poté, co rorýsi lokalitu opustí (tj. po 10.srpnu).
 • Ve výjimečných případech lze v rekonstrukci pokračovat i na horním patře, kde ve větracích otvorech hnízdí rorýsi. Pak je ovšem nutné omezit práce na cca 9:00 – 15:00 denní doby, tak aby rorýsi mohli nakrmit mláďata ráno a večer. Doporučujeme posouzení odborníkem. 

2) Stavební úpravy

 • Nezaslepovat ventilační otvory (rorýsi tak přicházejí o svá tradiční hnízdiště, navíc dochází-li k tomu v době hnízdění, uhynou všichni ptáci, kteří jsou v té době na hnízdě).
 • Zachovat dosavadní profily otvorů, proti zatékání dešťové vody je možné nad otvory umístit plechové stříšky o přesahu cca 10 cm, popř. nainstalovat šikmo seříznuté trubky. Okraje otvorů je potřeba zpevnit proti poškozování jinými druhy ptáků.
 • Částečné zazdívání otvorů je možné, nechají-li se nezaslepené vletové štěrbiny dlouhé min. 7 cm.
 • Stěnu pod otvorem je vhodné zdrsnit – ošetřit rohovým profilem se síťkou opatřeným štěrkovým tmelem (což rorýsům umožní lépe se přichytit při přistávání) – není nutné v případě, kdy je omítka dostatečně drsná.
Kategorie: