Jak poznám, že volně žijící zvíře potřebuje moji pomoc?

Nejčastěji lidé pomáhají mláďatům ptáků a savců.Ptákům pomáháme v případě, že:

se jedná o neopeřené mládě mimo hnízdo očividně zraněné napadené parazity promočené nebo prochlazené v bezprostředním nebezpečí (psi, děti) má mrtvé rodiče.

×

Nepomáháme pokud:

je téměř nebo zcela opeřené rodiče jsou nablízku ! Na mláďata ptáků můžeme sahat a vracet je zpět do hnízda. !

 

Savcům obdobně pomáháme v případě, že se jedná o mládě:

slepé, holé či méně osrstěné očividně zraněné napadené parazity promočené nebo podchlazené zmateně pobíhá, píská nebo naříká má mrtvé rodiče.

×

Nepomáháme pokud:

se jedná o "opuštěná" srnčata a další mláďata ležící v trávě (jedná se o živočichy tzv. odkládacího typu – rodiče jsou na blízku a pozorují vás z dálky) jsou rodiče na blízku ! Na mláďata savců nesaháme. Mají dobrý čich a rodiče by už nemuseli mládě příjmout.!Často můžeme, i přes dobrou vůli, zvířeti naopak ublížit. Informujme se vždy o správnem postupu na záchranné stanici pro živočichy. Kontakt na nejbližší Stanici pro handicapované živočichy v ZOO Brno: 721 235 232, 546 432 311. Kontakty na další záchranné stanice naleznete na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody.

Kategorie: