medicare accept assignment content writing services pricing world war 2 facts for kids homework how to write a business dissertation proposal help writing dirty letters level english coursework help mastering biology homework answers dissertation editing jobs writing term paper on dementia

Jak poznám, že volně žijící zvíře potřebuje moji pomoc?

Nejčastěji lidé pomáhají mláďatům ptáků a savců.Ptákům pomáháme v případě, že:

se jedná o neopeřené mládě mimo hnízdo očividně zraněné napadené parazity promočené nebo prochlazené v bezprostředním nebezpečí (psi, děti) má mrtvé rodiče.

×

Nepomáháme pokud:

je téměř nebo zcela opeřené rodiče jsou nablízku ! Na mláďata ptáků můžeme sahat a vracet je zpět do hnízda. !

 

Savcům obdobně pomáháme v případě, že se jedná o mládě:

slepé, holé či méně osrstěné očividně zraněné napadené parazity promočené nebo podchlazené zmateně pobíhá, píská nebo naříká má mrtvé rodiče.

×

Nepomáháme pokud:

se jedná o "opuštěná" srnčata a další mláďata ležící v trávě (jedná se o živočichy tzv. odkládacího typu – rodiče jsou na blízku a pozorují vás z dálky) jsou rodiče na blízku ! Na mláďata savců nesaháme. Mají dobrý čich a rodiče by už nemuseli mládě příjmout.!Často můžeme, i přes dobrou vůli, zvířeti naopak ublížit. Informujme se vždy o správnem postupu na záchranné stanici pro živočichy. Kontakt na nejbližší Stanici pro handicapované živočichy v ZOO Brno: 721 235 232, 546 432 311. Kontakty na další záchranné stanice naleznete na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody.

Kategorie: