Jak nechat okroužkovat ptáka (např. zraněného, kterého jsme si krátkodobě vzali do péče)?

ejblíže ze spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, která jediná je oprávněna kroužkovat ptáky, je pan Tomáš Růžička z Lelekovic (tel. 607 72 01 35).

Kategorie: