Co dělat, pokud soused pálí na zahradě listí (nebo jiné předměty, stížnost byla konkrétně na vnitřky autovraků)? Je to postižitelné?

Pokud Vás soused obtěžuje spalováním listí nebo dokonce nelegálním spalováním odpadu z autovraků, je vždy nejlepší se na prvním místě pokusit o domluvu. Pokud ta nezabírá, je možno se obrátit na policii (nejlépe hned „při činu“) nebo pálení zdokumentovat (nafotit) a obrátit se na městský úřad. Je možno se odvolávat např. na § 127 Občanského zákoníku: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. ... nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi...“.

Kategorie: