Diskuzní večer č. 3 na téma Tišnovsko a klimatické změny (cyklus Adaptace Tišnova na klimatické změny)

V loňském roce proběhly dvě diskuzní přednášky na téma Adaptace Tišnova na klimatické změny.

Na prvním setkání jsme diskutovali základní pojmy a hodnotili současnou situaci. Na druhém setkání jsme se seznamovali s možnostmi monitoringu množství vody v krajině.

V letošním roce Vás srdečně zveme na třetí akci. Diskuzní večer s názvem „Tišnovsko a klimatické změny“, který se bude konat v pondělí 10.2. v 17.00 v Jazzovém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov. Budeme se zabývat konkrétními a praktickými kroky směřujícími k trvale udržitelnému kvalitnímu životu nejen v Tišnově, ale i v okolí.

Nechceme se zabývat tím, proč a jak současná situace vznikla, ale tím, co má podniknout město, i jednotliví občané, aby klimatická krize byla výzvou, a ne fatálním selháním. Nikdo nedokáže přesně říct, jak moc a jestli vůbec, se člověk zásadně podílí na probíhající klimatické krizi. Nemá tedy význam se tímto zabývat. Co smysl má, je hledání cest, jak ke krizi nepřispívat a jak se připravit na její pravděpodobné dopady právě tady u nás, v Tišnově a v jeho okolí.

Závěry ze setkání by, v ideálním případě, měly být jedním z podkladů pro zpracování studie k tomuto tématu. Studie musí být praktická a musí obsahovat konkrétní doporučení.

Otázky k diskuzi a zamyšlení… Jak bojujete se suchem? Jste připraveni na nedostatek vody? Jak jste připraveni na blackout? Máte náhradní zdroje elektřiny? Jak vedete domácnost šetrnou k životnímu prostředí? Jak celou situaci vnímáte? Jaké kroky může město podniknout? Odkud čerpáte inspiraci a informace k tématu?

Akci pořádá neformální a nepolitické sdružení občanů Cesta pro Tišnovsko. Je to uskupení lidí, kterým není jedno, co se kolem nás děje. Chtějí konkrétní, praktické a udržitelné kroky a řešení nejen pro sebe, jako občany, ale i pro město.

Přijďte vyjádřit svůj názor, sdílejte své zkušenosti, uplatněte své nápady!

Více informací naleznete na https://www.facebook.com/CestaProTisnovsko/.

Datum: 
Po, 10. Úno 2020
Čas: 
17.00
Místo: 
Jazzový sál Městského kulturního střediska
Druh akce: