Seminář k procesu územního plánování města Tišnova

Návrh nového územního plánu, který na mnoho let ovlivní budoucí rozvoj města, je nyní ve stádiu vypořádávání připomínek a námitek, které musí zaměstnanci Stavebního úředu, úřadu územního plánování, zpracovat a předložit k projednávání. Jak občané, tak zastupitelé se budou k předloženému  návrhu opět vyjadřovat. Spolek Za sebevědomé Tišnovsko usiluje o co nejširší zapojení občanů i zastupitelů města do tohoto procesu. Kvalitně připravený územní plán bude mít dlouhodobě příznivý dopad na kvalitu života obyvatel i životní prostředí města Tišnova. Proto se členové spolku podíleli na tvorbě připomínek a společné námitky, podané prostřednictvím veřejného zástupce, podpořeného téměř 300 osobami. 

Tyto obyvatele Tišnova, kterým není lhostejné, jak se bude rozvíjet jejich město, podpořila Nadace VIA. Díky tzv. Rychlému grantu, který získal spolek Za sebevědomé Tišnovsko, bylo možné účinně hájit  práva občanů a zaplatit specialisty na územně-plánovací právo, kteří pomohli veřejnému zástupci podat kvalitní relevantní námitky a po právní stránce posoudit kvalitu připravované územně-plánovací dokumentace.

V květnu se na podporu práv občanů při zapojení se do územního plánování  a zvýšení právního povědomí z oblasti územního plánování uskutečnil vzdělávací seminář. Ten vedl právník ze společnosti  Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis). V návazné diskuzi byl věnován prostor konkrétním problematickým otázkám místního návrhu územního plánu.

Pro více informací kontaktujte: Zdeňku Dohnálkovou, Za sebevědomé Tišnovsko, 732 687 266, email zdenka.dohnalkova@gmail.com.

 

Datum: 
St, 21. Kvě 2014
Čas: 
17.30
Místo: 
v Muzeu města Tišnova
Druh akce: