how to write an effective college essay how to make business plan sample essays on money buying happiness custom dissertation writing service s psychology literature review example service animals research paper critical thinking in teaching

Kampaň „Já také nechci…“

Na Den Země 21. dubna jsme zahájili kampaň upozorňující na problematiku psích výkalů ve veřejném prostoru nazvanou „Já také nechci…“. Kampaň má napomoci řešení dlouhodobého problému s nepořádnými chovateli psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí.

Návštěvníci oslav Dne Země na náměstí Míru mohli na vyznačeném místě uložit na společnou hromádku kámen, vyjadřující jejich nesouhlas s přemírou psích výkalů ve městě Tišnově. Na hromádce se sešlo 94 kamenů. Tento počet vnímáme jako významný. Ne každý komu situace vadí, mohl na Den Země přijít a ne každý si také na akci vzpomněl včas.

Občané také měli možnost prohlédnout si tematické informační panely, diskutovat a v neposlední řadě i vyplnit dotazník, který umožnil podrobněji zjistit jejich názory, postoje a zároveň navrhnout možná řešení. Vyplněný dotazník bylo možné odevzdat do 30. dubna v Ekoporadně Tišnovsko, ne bona Odboru správy majetku a investic města Tišnova. Vyplněných dotazníků jsme obdrželi 39.

V souhrnu lze konstatovat, že většina respondentů bydlí v Tišnově, vnímá problém psích výkalů jako významný a neuklízení po psech považuje za naprosto nepřijatelné. Nejvíce vadí psí výkaly na dětských hřištích, dále na travnatých plochách, chodnících a na sídlištích. Všichni majitelé psů uvedli, že výkaly po svém mazlíčkovi uklízejí. Dostatečnost počtu stojanů na sáčky a odpadkových košů většina dotazovaných neumí posoudit. Pokud situaci posuzují, pak jejich počet označují za nedostatečný. Respondenti nejčastěji uváděli, že vyhlášku upravující postihy pro nepořádné chovatele neznají, ale rádi by se s ní seznámili.

Většina občanů, která viděla nepořádného majitele a jeho psa „při činu“ jej oslovila a vyzvala k úklidu.

Často se ale setkala s agresivním chováním dotčeného.

V případě nepořádného pejskaře by měli, dle výsledků dotazníku, zasáhnout inspektor veřejného pořádku a policie.

Dále se sešla celá řada zajímavých návrhů jak situaci řešit a také mnoho otázek k zajištění pořádku ve městě. Podrobné výsledky ankety, zodpovězené dotazy, vybrané pasáže z městské vyhlášky i podněty občanů budou zveřejněny nejpozději do 31. května na internetových stránkách Ekoporadny Tišnovsko a na stránkách Města Tišnova. Nejčastější dotazy budou i s odpovědí zveřejněny v příštím vydání Tišnovských novin.

Dalším krokem v kampani „Já také nechci…“ bude veřejné setkání občanů města Tišnova s odpovědnými zástupci města. Cílem setkání bude společné nalezení konkrétních kroků a opatření vedoucích ke zlepšení situace v Tišnově.

Datum: 
Út, 1. Kvě 2012
Místo: 
Tišnov
Odborník/Přednášející: 
Ing. Hana Ondrušková
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Druh akce: