Den stromů 2008

Minulé tři ročníky Dne stromů byly pevně spojeny s anketou Strom Tišnovska, kdy každý mohl nominovat svůj strom a seznámit ostatní s jeho příběhem. Letos bychom vás všechny chtěli vyzvat k zamyšlení nad tím, co si asi stromy, naši souputníci, myslí. Jejich osudy jsou různé, různou podobu jistě bude mít i vhled do jejich „duše“. Základní formou tvůrčí ankety „Co si stromy myslí“bude vyjádření výtvarné nebo písemné a účastnící budou rozděleni do tří kategorií, děti do 12 let, mládež od 13 do 17 let a dospělí. Chceme tak letos dát mimo jiné větší příležitost dětem a studentům škol v Tišnově a okolí. Uzávěrka ankety je 15. října a práce můžete odevzdávat nebo zasílat do Ekoporadny Tišnovsko nebo na podatelnu městského úřadu v jeho pracovní době.

Všechny práce si budete moci prohlédnout v sobotu 18. října dopoledne během Podzimních trhových slavností, se kterými budou oslavy Dne stromů propojeny, a dát své hlasy nejzajímavější výtvarné i písemné práci. Výsledky této Ceny sympatie i odborného posouzení porotou se dozvíte týž den v 16 hodin odpoledne v Městské knihovně, kam bude rovněž přesunuta výstava prací. Součástí slavnostního vyhlášení bude scénické čtení nejzajímavějších prací a hudební i divadelní vystoupení ke Dni stromů. Výstavu „Co si stromy myslí“ můžete pak navštívit v přednáškovém sále v otevírací době knihovny až do 31.10.

Během oslavy Dne stromů bude rovněž představena publikace Stromy Tišnovska, která vznikla výběrem nejzajímavějších příspěvků do ankety Strom Tišnovska v letech 2005 – 2007. Přáním jejich vydavatelů z Ekoporadny Tišnovsko je, aby všem, kteří si ji zakoupí, sloužila jako inspirace k výletům a také k posílení vztahu k našemu regionu.

Součástí oslav Dne stromů bývá tradičně sázení nových stromů. Přitom trochu zapomínáme i na vzrostlé stromy, které však také mohou potřebovat naši pomoc. Proto vás letos chceme vyzvat k účasti na pracovním dopoledni nazvaném „Pomozme našemu lesu“. V městském lese Květnice je potřeba především odstraňovat nepůvodní a náletové dřeviny. S některými pracemi může pomoci kdokoliv z nás – jedná se o úklid dřeva v lokalitě U srdíčka (nad Jungmannovou ulicí), s možností odvézt si dřevo domů, a vyřezávání porostu plevelného jasanu a akátu. Zájemci o tuto užitečnou a konkrétní práci ve prospěch porostu na Květnici se sejdou v neděli 19. října v 9h u tělocvičny ZŠ 28. října, střihací nůžky s sebou jsou vítány.

Datum: 
So, 18. Říj 2008
Ne, 19. Říj 2008
Čas: 
upřesněn v textu
Místo: 
upřesněno v textu
Kategorie: