humanities paper essay on sports is a good way to start writing a reflective essay phd thesis on transportation help writing english paper write my essay joke site best friend essay art assignments for high school french coursework help work experience

Den stromů 2008

Minulé tři ročníky Dne stromů byly pevně spojeny s anketou Strom Tišnovska, kdy každý mohl nominovat svůj strom a seznámit ostatní s jeho příběhem. Letos bychom vás všechny chtěli vyzvat k zamyšlení nad tím, co si asi stromy, naši souputníci, myslí. Jejich osudy jsou různé, různou podobu jistě bude mít i vhled do jejich „duše“. Základní formou tvůrčí ankety „Co si stromy myslí“bude vyjádření výtvarné nebo písemné a účastnící budou rozděleni do tří kategorií, děti do 12 let, mládež od 13 do 17 let a dospělí. Chceme tak letos dát mimo jiné větší příležitost dětem a studentům škol v Tišnově a okolí. Uzávěrka ankety je 15. října a práce můžete odevzdávat nebo zasílat do Ekoporadny Tišnovsko nebo na podatelnu městského úřadu v jeho pracovní době.

Všechny práce si budete moci prohlédnout v sobotu 18. října dopoledne během Podzimních trhových slavností, se kterými budou oslavy Dne stromů propojeny, a dát své hlasy nejzajímavější výtvarné i písemné práci. Výsledky této Ceny sympatie i odborného posouzení porotou se dozvíte týž den v 16 hodin odpoledne v Městské knihovně, kam bude rovněž přesunuta výstava prací. Součástí slavnostního vyhlášení bude scénické čtení nejzajímavějších prací a hudební i divadelní vystoupení ke Dni stromů. Výstavu „Co si stromy myslí“ můžete pak navštívit v přednáškovém sále v otevírací době knihovny až do 31.10.

Během oslavy Dne stromů bude rovněž představena publikace Stromy Tišnovska, která vznikla výběrem nejzajímavějších příspěvků do ankety Strom Tišnovska v letech 2005 – 2007. Přáním jejich vydavatelů z Ekoporadny Tišnovsko je, aby všem, kteří si ji zakoupí, sloužila jako inspirace k výletům a také k posílení vztahu k našemu regionu.

Součástí oslav Dne stromů bývá tradičně sázení nových stromů. Přitom trochu zapomínáme i na vzrostlé stromy, které však také mohou potřebovat naši pomoc. Proto vás letos chceme vyzvat k účasti na pracovním dopoledni nazvaném „Pomozme našemu lesu“. V městském lese Květnice je potřeba především odstraňovat nepůvodní a náletové dřeviny. S některými pracemi může pomoci kdokoliv z nás – jedná se o úklid dřeva v lokalitě U srdíčka (nad Jungmannovou ulicí), s možností odvézt si dřevo domů, a vyřezávání porostu plevelného jasanu a akátu. Zájemci o tuto užitečnou a konkrétní práci ve prospěch porostu na Květnici se sejdou v neděli 19. října v 9h u tělocvičny ZŠ 28. října, střihací nůžky s sebou jsou vítány.

Datum: 
So, 18. Říj 2008
Ne, 19. Říj 2008
Čas: 
upřesněn v textu
Místo: 
upřesněno v textu
Kategorie: