Vliv člověka na krajinu - pohled do historie a hodnocení současného stavu

Error: Expected response code 200, got 400 The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.
Body:
The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

V úvodu přednášky bude nastíněna stručná historie vývoje krajiny pod vlivem lidské společnosti. Smyslem této části je pochopení vývoje krajinné struktury a základu dnešního stavu krajiny. Hlavní část bude věnována způsobům ovlivnění dnešní krajiny člověkem a jejich dopadům na jednotlivé složky krajiny a způsoby jejich hodnocení. Přednášku uzavřou příklady možných řešení snižování negativních vlivů člověka na krajinu.

Datum: 
Po, 7. Bře 2011
Čas: 
17.00
Místo: 
Městská knihovna Tišnov, Brněnská 475
Odborník/Přednášející: 
Ing. Jiří Schneider, PhD., odborný pracovník na Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně, garant a učitel několika předmětů pro obory Krajinářství a Krajinné inženýrství
Druh akce: 
Fotogalerie: 
5633254120358760657