Upoutávka: Oslava Dne stromů

Letošní Den stromů, jako obvykle pod taktovkou o.s. Za sebevědomé Tišnovsko, Ekoporadny Tišnovsko a komise ŽP města Tišnova nám přinese tradiční akci přímo ve městě a také něco nového. Na Den stromů připadá ve čtvrtek 20. října, jsme připravili pokračování obnovy starého sadu na Sychráku, aby se mohli zúčastnit i žáci místních škol.

Další část programu proběhne v neděli 23. října, kdy se uskuteční vycházka inspirovaná anketou „Strom Tišnovska“, kam byly v minulých letech navrženy mnohé stromy a aleje na různých místech našeho regionu pro svou krásu, stáří nebo zajímavý příběh. Chceme založit novou tradici společných výletů za stromy Tišnovska. První výlet povede za vybranými stromy do Lomnice.

20. října: Oslava Dne stromů ve městě

Sázení stromu v areálu tišnovské nemocnice
Tento strom bude vysazen z daru o.s. Tišnovský vozíčkář v areálu tišnovské nemocnice s pomocí rodičů a dětí z RC Studánka, a to od 13:00 hod.

Obnova sadu na Sychráku s herním odpolednem pro děti
Začátek sázení 10 ks stromů starých ovocných odrůd je naplánován již na 13:30, aby se mohli kromě veřejnosti zúčastnit také děti ze školních družin. Zveme také ostatní děti i jejich rodiče, aby se přidali. Po vysazení je pro všechny připraveno odpoledne plné her a soutěží k poctě ovocných stromů a jejich darů.

23. října: Vycházka za Žižkovým dubem a další program v Lomnici

V neděli 23. října odjedeme autobusem ve 12:40 od tišnovského nádraží do Lomnice, kde nás ing. Dagmar Fetterová seznámí se záměrem obnovy zchátralé zámecké oranžerie, která bývala chloubou lomnického zámku. Dále nás lomnický kronikář ing. Alois Vitoul a přátelé z Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí doprovodí k dubu starému téměř 600 let, který patří mezi nejstarší stromy na Tišnovsku. Nachází se nedaleko vrcholku kopce Ledňov. Pamětníci vyprávějí, že dub je starý 800 let nebo že „pamatuje Žižku“. Je dobré se k němu nyní vypravit, neboť jeho stáří se na něm již podepsalo a nevíme, jak dlouho ještě bude živý a zelený. Podíváme se i k tzv. jubilejní aleji, vedoucí ke Žlebům. Sraz zájemců o vycházku je ve 12:30 před nádražím v Tišnově, doporučujeme turistickou obuv.

Datum: 
Ne, 16. Říj 2011
Čas: 
13.00
Místo: 
Areál tišnovské nemocnice; Sychrák
Kategorie: 
Poznámka: 
Srdečně zveme malé i velké přátele stromů.