Ekoporadna Tišnovsko - Přednáška http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/prednaska Přednáška cs Diskuzní večer č. 3 na téma Tišnovsko a klimatické změny (cyklus Adaptace Tišnova na klimatické změny) http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2020/diskuzni-vecer-c-3-na-tema-tisnovsko-klimaticke-zmeny-cyklus-adaptace-tisnova-na <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2020-02-10T00:00:00+01:00">Pondělí, 10 Únor, 2020</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">17.00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Jazzový sál Městského kulturního střediska</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>V loňském roce proběhly dvě diskuzní přednášky na téma Adaptace Tišnova na klimatické změny.<br /><br /> Na prvním setkání jsme diskutovali základní pojmy a hodnotili současnou situaci. Na druhém setkání jsme se seznamovali s možnostmi monitoringu množství vody v krajině.<br /><br /> V letošním roce Vás srdečně zveme na třetí akci. Diskuzní večer s názvem „Tišnovsko a klimatické změny“, který se bude konat v pondělí 10.2. v 17.00 v Jazzovém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov. Budeme se zabývat konkrétními a praktickými kroky směřujícími k trvale udržitelnému kvalitnímu životu nejen v Tišnově, ale i v okolí.<br /><br /> Nechceme se zabývat tím, proč a jak současná situace vznikla, ale tím, co má podniknout město, i jednotliví občané, aby klimatická krize byla výzvou, a ne fatálním selháním. Nikdo nedokáže přesně říct, jak moc a jestli vůbec, se člověk zásadně podílí na probíhající klimatické krizi. Nemá tedy význam se tímto zabývat. Co smysl má, je hledání cest, jak ke krizi nepřispívat a jak se připravit na její pravděpodobné dopady právě tady u nás, v Tišnově a v jeho okolí.<br /><br /> Závěry ze setkání by, v ideálním případě, měly být jedním z podkladů pro zpracování studie k tomuto tématu. Studie musí být praktická a musí obsahovat konkrétní doporučení.<br /><br /> Otázky k diskuzi a zamyšlení… Jak bojujete se suchem? Jste připraveni na nedostatek vody? Jak jste připraveni na blackout? Máte náhradní zdroje elektřiny? Jak vedete domácnost šetrnou k životnímu prostředí? Jak celou situaci vnímáte? Jaké kroky může město podniknout? Odkud čerpáte inspiraci a informace k tématu?<br /><br /> Akci pořádá neformální a nepolitické sdružení občanů Cesta pro Tišnovsko. Je to uskupení lidí, kterým není jedno, co se kolem nás děje. Chtějí konkrétní, praktické a udržitelné kroky a řešení nejen pro sebe, jako občany, ale i pro město.<br /><br /> Přijďte vyjádřit svůj názor, sdílejte své zkušenosti, uplatněte své nápady!<br /><br /> Více informací naleznete na <a href="https://www.facebook.com/CestaProTisnovsko/">https://www.facebook.com/CestaProTisnovsko/</a>.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Mon, 03 Feb 2020 11:07:36 +0000 admin 9383 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2020/diskuzni-vecer-c-3-na-tema-tisnovsko-klimaticke-zmeny-cyklus-adaptace-tisnova-na#comments Přírodní bohatství Květnice http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/prirodni-bohatstvi-kvetnice <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-12-02T00:00:00+01:00">Pondělí, 2 Prosinec, 2019</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">17.00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">přednáškový sál Městské knihovny Tišnov</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><a class="colorbox colorbox-insert-image" data-colorbox-gallery="gallery-all" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/prirodni_bohatstvi_kvetnice_3.png"> <img alt="" class="image-thumbnail" src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/akce/prirodni_bohatstvi_kvetnice_3.png?itok=Ua32tXmq" style="float: left;" /></a><span style="font-size: 13.008px;">Nepřehlédnutelná hora tyčící se nad Tišnovem je jedinečná svojí flórou a faunou a také významnou geologickou a speleologickou lokalitou. Co pro vás tato přírodní památka znamená? Jak se za poslední léta změnila? Přijďte si poslechnout přednášky a popovídat si o tom, co bychom měli udělat pro zachování jejího bohatství.</span></p> <p><span style="font-size: 13.008px;">Diskuzní přednášky o významné květeně a zvířatech Květnice.</span></p> <p> </p> <p>Přednášející:</p> <ul><li>Hana Ondrušková</li> <li>Tereza Karasová</li> </ul><p>Prezentace fotografií z Květnice členů Klubu přátel fotografie Tišnov o.s.:</p> <ul><li>Josef Permedla</li> <li>Josef Buček</li> <li>Zdeněk Pásek</li> <li>Drobné občerstvení na místě, káva, čaj.</li> </ul><p> </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Tue, 26 Nov 2019 14:18:03 +0000 admin 9381 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/prirodni-bohatstvi-kvetnice#comments Život na dně vod http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/zivot-na-dne-vod <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-10-06T00:00:00+02:00">Neděle, 6 Říjen, 2019</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">14.00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Sraz u aleje Čiperka za Centrem Sociálních služeb</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><a class="colorbox colorbox-insert-image" data-colorbox-gallery="gallery-all" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/letak_3-page-001.jpg"> <img alt="" class="image-thumbnail" src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/akce/letak_3-page-001.jpg?itok=5wV5o6fg" style="float: left;" /></a><span style="font-size: 13.008px;">Co se skrývá na dně obyčejného potoka? </span><span style="font-size: 13.008px;">Dozvíme se zajímavosti o životě vodních bezobratlých a jejich prostředí. Vylovíme si a prohlédneme druhy, které u nás žijí. Procházkou dojdeme k potoku Besének, dobrovolníci si mohou vzít holinky a kuchyňský cedník. </span><span style="font-size: 13.008px;">V případě nepříznivého počasí (vytrvalý déšť) se exkurze uskuteční ve 14 hodin v Ekoporadně, kde si „breberky“ prohlédneme a popovídáme si o nich v suchu a teple. Pro více informací o místě konání akce volejte na tel. 732464238 nebo piště na facebookové stránky Ekoporadny.</span></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-prednasejici field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Odborník/Přednášející:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Mgr. Sylva Žáková</div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Mon, 16 Sep 2019 09:23:22 +0000 admin 9377 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/zivot-na-dne-vod#comments Diskusní večer č.2 (cyklus Adaptace Tišnova na klimatické změny) http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/diskusni-vecer-c2-cyklus-adaptace-tisnova-na-klimaticke-zmeny <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-02-27T00:00:00+01:00">Středa, 27 Únor, 2019</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">v 17.00 hod.</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">přednášková místnost školy ZaHRAda, Bezručova 21, Tišnov</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Zveme vás na 2. přednášku o adaptaci na klimatické změny. Tentokrát zaměřená na funkce zeleně.<br /><br /> Jste srdečně zváni!</p> <p><a href="/sites/default/files/akce/ekoporadna_plakat-a3_klimaticke-zmeny_vecer02.pdf">Letáček k akci</a>.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-prednasejici field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Odborník/Přednášející:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ing. Hana Ondrušková</div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Sun, 03 Mar 2019 20:35:36 +0000 admin 9371 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/diskusni-vecer-c2-cyklus-adaptace-tisnova-na-klimaticke-zmeny#comments Diskusní večer č.1 (cyklus Adaptace Tišnova na klimatické změny) http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/diskusni-vecer-c1-cyklus-adaptace-tisnova-na-klimaticke-zmeny <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2019-01-29T00:00:00+01:00">Úterý, 29 Leden, 2019</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">v 17.00 hod.</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">přednášková místnost školy ZaHRAda, Bezručova 21, Tišnov</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><a class="colorbox colorbox-insert-image" data-colorbox-gallery="gallery-all" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/2901_klimaticke-zmeny_pozvanka.jpg"> </a><a class="colorbox colorbox-insert-image" data-colorbox-gallery="gallery-all" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/2901_klimaticke-zmeny_pozvanka.jpg"> <img alt="" class="image-medium" src="/sites/default/files/styles/medium/public/akce/2901_klimaticke-zmeny_pozvanka.jpg?itok=TcIX2laX" /></a> Srdečně zdravím a zvu na diskuzní večer, první z cyklu Adaptace Tišnova na klimatické změny.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Kategorie:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/aktivity-ekopradny/ochrana-tvorba-krajiny" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">Ochrana a tvorba krajiny</a></div></div></div> Fri, 25 Jan 2019 08:44:37 +0000 admin 9370 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2019/diskusni-vecer-c1-cyklus-adaptace-tisnova-na-klimaticke-zmeny#comments Zahrady v souladu s přírodou http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2016/zahrady-v-souladu-s-prirodou <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-11-09T00:00:00+01:00">Středa, 9 Listopad, 2016</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">17.00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">v Ekoporadně Tišnovsko, náměstí 28. října č. p. 28, Tišnov</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong style="font-size: 13.008px;">Téma: J</strong><span style="font-size: 13.008px;">ak upravit zahradu, aby splňovala vaše požadavky a přitom byla co nejvíce v souladu s přírodou.</span></p> <p>Letáček k akci: <a class="colorbox colorbox-insert-image" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/letacek.jpg" rel="gallery-all" style="font-size: 13.008px;"><img alt="" class="image-thumbnail" src="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/akce/letacek.jpg?itok=yYa-7pGK" typeof="foaf:Image" /></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-prednasejici field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Odborník/Přednášející:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">zahradní a krajinářská architektka ing. Hana Ondrušková, Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.</div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Mon, 17 Oct 2016 10:36:52 +0000 admin 6432 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2016/zahrady-v-souladu-s-prirodou#comments Jarní Bleší trhy + Bez vody není život http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2016/jarni-blesi-trhy-bez-vody-neni-zivot <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2016-04-23T00:00:00+02:00">Sobota, 23 Duben, 2016</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9:00 - 12:00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">náměstí Míru, Tišnov</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p><strong>Jarní bleší trhy</strong></p> <p>Benefiční akce pro Ekoporadnu Tišnovska a Lesní dětský klub, kdy se můžete zbavit nepotřebných věcí, které ještě poslouží ostatním. Sběr věcí v Ekoporadně Tišnovsko nebo přímo na místě.</p> <p><strong>Bez vody není život</strong></p> <p>Stánek spolku ZST s informacemi o tom, kolik vody spotřebujeme při různých činnostech a jak je možné spotřebu omezit. Poutavá vodní doplňovačka pro děti i dospělé. Hry s vodou. Poutač města Tišnova: Studny a zdroje na území našeho města.</p> </div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Kategorie:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/aktivity-ekopradny/den-zeme" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">Den Země</a></div></div></div> Tue, 19 Apr 2016 12:01:58 +0000 Hana Pernicová 5997 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2016/jarni-blesi-trhy-bez-vody-neni-zivot#comments Za ptačím zpěvem http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2015/za-ptacim-zpevem <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2015-04-11T00:00:00+02:00">Sobota, 11 Duben, 2015</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">6.00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Sraz k vycházce u tišnovské nemocnice</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Ekoporadna Tišnovska zve po několikaleté odmlce na ranní ornitologickou procházku po Klucanině, kdy se s erudovaným odborníkem doc. Ing. Janem Lacinou, CSc. zaposloucháme do ptačích hlasů. Létající živé bytosti, které tvoří velmi pestré společenství rozmanitých tvarů, barev a rozměrů, mají s postupem civilizace stále méně vhodných míst k životu a hnízdění.<br /> Naštěstí příměstské lesy typu Klucanina jsou pro mnohé druhy stále vyhovujícím prostředím, takže některé druhy ptáků uslyšíme a snad i uvidíme. Vhodná je turistická obuv, dalekohledy. </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-prednasejici field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Odborník/Přednášející:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">doc. Ing. Jan Lacina, CSc.</div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Ekoporadna Tišnovsko a o.s. Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Sun, 15 Mar 2015 10:07:39 +0000 admin 5938 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2015/za-ptacim-zpevem#comments Seminář k procesu územního plánování města Tišnova http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2014/seminar-k-procesu-uzemniho-planovani-mesta-tisnova <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-05-21T00:00:00+02:00">Středa, 21 Květen, 2014</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">17.30</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">v Muzeu města Tišnova</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Návrh nového územního plánu, který na mnoho let ovlivní budoucí rozvoj města, je nyní ve stádiu vypořádávání připomínek a námitek, které musí zaměstnanci Stavebního úředu, úřadu územního plánování, zpracovat a předložit k projednávání. Jak občané, tak zastupitelé se budou k předloženému  návrhu opět vyjadřovat. Spolek Za sebevědomé Tišnovsko usiluje o co nejširší zapojení občanů i zastupitelů města do tohoto procesu. Kvalitně připravený územní plán bude mít dlouhodobě příznivý dopad na kvalitu života obyvatel i životní prostředí města Tišnova. Proto se členové spolku podíleli na tvorbě připomínek a společné námitky, podané prostřednictvím veřejného zástupce, podpořeného téměř 300 osobami. </p> <p>Tyto obyvatele Tišnova, kterým není lhostejné, jak se bude rozvíjet jejich město, podpořila Nadace VIA. Díky tzv. Rychlému grantu, který získal spolek Za sebevědomé Tišnovsko, bylo možné účinně hájit  práva občanů a zaplatit specialisty na územně-plánovací právo, kteří pomohli veřejnému zástupci podat kvalitní relevantní námitky a po právní stránce posoudit kvalitu připravované územně-plánovací dokumentace.</p> <p>V květnu se na podporu práv občanů při zapojení se do územního plánování  a zvýšení právního povědomí z oblasti územního plánování uskutečnil vzdělávací seminář. Ten vedl právník ze společnosti  Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis). V návazné diskuzi byl věnován prostor konkrétním problematickým otázkám místního návrhu územního plánu.</p> <p>Pro více informací kontaktujte: Zdeňku Dohnálkovou, Za sebevědomé Tišnovsko, 732 687 266, email <a href="mailto:zdenka.dohnalkova@gmail.com" target="_blank">zdenka.dohnalkova@gmail.com</a>.</p> <p><a class="colorbox colorbox-insert-image" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/dsc06215.jpg" rel="gallery-all" style="line-height: 1.538em;"><img alt="" class="image-thumbnail" src="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/akce/dsc06215.jpg?itok=HyQRgg8i" typeof="foaf:Image" /></a> <a class="colorbox colorbox-insert-image" href="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/akce/dsc06219.jpg" rel="gallery-all" style="line-height: 1.538em;"><img alt="" class="image-thumbnail" src="http://ekoporadna.tisnovsko.eu/sites/default/files/styles/thumbnail/public/akce/dsc06219.jpg?itok=n-1FUZhf" typeof="foaf:Image" /></a></p> </div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Za sebevědomé Tišnovsko</div></div></div> Tue, 27 May 2014 17:22:27 +0000 admin 5930 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2014/seminar-k-procesu-uzemniho-planovani-mesta-tisnova#comments Férová snídaně letos bez deště http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2014/ferova-snidane-letos-bez-deste <div class="field field-name-field-date field-type-datetime field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Datum:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><span class="date-display-single" property="dc:date" datatype="xsd:dateTime" content="2014-05-10T00:00:00+02:00">Sobota, 10 Květen, 2014</span></div></div></div><div class="field field-name-field-cas field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Čas:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">9.00-11.00</div></div></div><div class="field field-name-field-misto field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Místo:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">v parčíku na náměstí 28. října před lékárnou Arnica</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="content:encoded"><p>Zveme vás na již čtvrtou Férovou snídani. Ta letošní se bude opět konat v parčíku na náměstí 28. října před lékárnou Arnica, a to v sobotu 10. května 2014 od devíti do jedenácti hodin. V případě deštivého počasí se bude snídat uvnitř, v zázemí nově zrekonstruované Ekoporadny Tišnovsko ve dvoře za lékárnou.</p> <p>Zkuste ve svém oblíbeném receptu dát prostor surovinám fairtradového nebo lokálního původu a přijďte výsledek nabídnout ostatním. Drobné občerstvení a nápoje nabídnou i organizátoři.  Vítáni jsou všichni včetně rodin s dětmi, pro které chystáme tematický kvíz. </p> <p>Akce je součástí celosvětových oslav Dne pro fair trade, které se konají vždy druhou květnovou sobotu. Zodpovědnou spotřebu si na podobných piknicích připomenou jen v ČR skupinky v téměř stovce měst a obcí. </p> </div></div></div><div class="field field-name-field-organizator field-type-text field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Organizátor:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even">Za sebevědomé Tišnovsko o.s.</div></div></div><div class="field field-name-field-tags field-type-taxonomy-term-reference field-label-inline clearfix"><div class="field-label">Kategorie:&nbsp;</div><div class="field-items"><div class="field-item even"><a href="/taxonomy/term/39" typeof="skos:Concept" property="rdfs:label skos:prefLabel" datatype="">Fair trade</a></div></div></div> Mon, 28 Apr 2014 21:28:12 +0000 admin 5929 at http://ekoporadna.tisnovsko.eu http://ekoporadna.tisnovsko.eu/akce/2014/ferova-snidane-letos-bez-deste#comments