Vzácná zahraniční návštěva v Ekoporadně Tišnovsko

Na obecně prospěšnou společnost CzechINVENT technologickou agenturu se obrátila Sororova nadace Open Society Fund s prosbou organizačně zajistit týdenní studijní cestu pro skupinu zástupců bulharských organizací z regionu Haškovo/Dimitrovgrad, kteří chtějí studovat, jak nevládní organizace v ČR působí v oblasti ekonomického rozvoje, trvale udržitelného rozvoje a začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do ekonomického života. Mezi dalšími se jednalo o zástupkyni Informačního centra pro rozvoj ze statisícového města Dimitrovgrad, dřívější hejtmanku regionu Haskovo, dále ředitelku pobočky Bulharského gendrového studijního centra, prezidenta Regionální obchodní a průmyslové komory Haskovo či místostarostku jednoho z tamních měst.

Tato dvanáctičlenná skupinka navštívila ve čtvrtek 15.dubna i Ekoporadnu Tišnovsko, kterou společnost CZEChINVENT vybrala jako příklad lokální neziskové organizace, která se angažuje v místním udržitelném rozvoji. Zde jsme jim představili sdružení Za sebevědomé Tišnovsko a jeho aktivity: Ekoporadnu Tišnovsko, Tišnovské trhy, lesní klub Pejškov, boj proti supermarketům, čištění Svratky a jejích přítoků, výsadbu stromů, obnovu sadu Sychrák apod.

Bulharské skupině se v České republice velice líbilo a neustále si ze všeho nejvíc pochvalovali tišnovskou krajinu. Na studijní cestu bude navazovat konference v Bulharsku, která se uskuteční začátkem června a na níž se budou prezentovat organizace, které skupina v ČR navštívila a jejichž činnost je nejrelevantnější pro jejich region.  

Datum: 
Čt, 15. Dub 2010
Místo: 
Ekoporadna Tišnovsko
Druh akce: