Kampaň „Já také nechci…“

Na Den Země 21. dubna jsme zahájili kampaň upozorňující na problematiku psích výkalů ve veřejném prostoru nazvanou „Já také nechci…“. Kampaň má napomoci řešení dlouhodobého problému s nepořádnými chovateli psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí.

Návštěvníci oslav Dne Země na náměstí Míru mohli na vyznačeném místě uložit na společnou hromádku kámen, vyjadřující jejich nesouhlas s přemírou psích výkalů ve městě Tišnově. Na hromádce se sešlo 94 kamenů. Tento počet vnímáme jako významný. Ne každý komu situace vadí, mohl na Den Země přijít a ne každý si také na akci vzpomněl včas.

Občané také měli možnost prohlédnout si tematické informační panely, diskutovat a v neposlední řadě i vyplnit dotazník, který umožnil podrobněji zjistit jejich názory, postoje a zároveň navrhnout možná řešení. Vyplněný dotazník bylo možné odevzdat do 30. dubna v Ekoporadně Tišnovsko, ne bona Odboru správy majetku a investic města Tišnova. Vyplněných dotazníků jsme obdrželi 39.

V souhrnu lze konstatovat, že většina respondentů bydlí v Tišnově, vnímá problém psích výkalů jako významný a neuklízení po psech považuje za naprosto nepřijatelné. Nejvíce vadí psí výkaly na dětských hřištích, dále na travnatých plochách, chodnících a na sídlištích. Všichni majitelé psů uvedli, že výkaly po svém mazlíčkovi uklízejí. Dostatečnost počtu stojanů na sáčky a odpadkových košů většina dotazovaných neumí posoudit. Pokud situaci posuzují, pak jejich počet označují za nedostatečný. Respondenti nejčastěji uváděli, že vyhlášku upravující postihy pro nepořádné chovatele neznají, ale rádi by se s ní seznámili.

Většina občanů, která viděla nepořádného majitele a jeho psa „při činu“ jej oslovila a vyzvala k úklidu.

Často se ale setkala s agresivním chováním dotčeného.

V případě nepořádného pejskaře by měli, dle výsledků dotazníku, zasáhnout inspektor veřejného pořádku a policie.

Dále se sešla celá řada zajímavých návrhů jak situaci řešit a také mnoho otázek k zajištění pořádku ve městě. Podrobné výsledky ankety, zodpovězené dotazy, vybrané pasáže z městské vyhlášky i podněty občanů budou zveřejněny nejpozději do 31. května na internetových stránkách Ekoporadny Tišnovsko a na stránkách Města Tišnova. Nejčastější dotazy budou i s odpovědí zveřejněny v příštím vydání Tišnovských novin.

Dalším krokem v kampani „Já také nechci…“ bude veřejné setkání občanů města Tišnova s odpovědnými zástupci města. Cílem setkání bude společné nalezení konkrétních kroků a opatření vedoucích ke zlepšení situace v Tišnově.

Datum: 
Út, 1. Kvě 2012
Místo: 
Tišnov
Odborník/Přednášející: 
Ing. Hana Ondrušková
Mgr. Zdeňka Dohnálková
Druh akce: